EHQS Tavoitteet ja mittarit, Prosessit

Tavoite

Keinot

Kerralla valmiiksi oikeassa ajassa

Toimitusvarmuus (95%)
Poikkeamat asiakkailta lkm.
Sisäiset poikkeamat lkm.
Asiakashyvitteet €/kk
Alihankinnan poikkemat ja myöhästymiset

 

Hyvän palvelun periaatteen noudattaminen

Poikkeamat asiakkailta lkm.
Sisäiset poikkeamat lkm.
Sisäinen luovutus ja sen toimivuus

 

Ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja huomioonotto

Prosessikuvaukset ajan tasalla ja päivittyvät ympäristönäkökohtien sekä ympäristölainsäädännön osalta

Ympäristöpoikkeamat lkm (0 kpl)

 

Ympäristökuormituksen ja päästöjen minimointi Ekotase:
• Energia MWH / työliikevaihto%
• Emulsiojäte kg / vuosi / työliikevaihto*%
• Voiteluaineet €/ työliikevaihto*%

Refimex Machinery Oy - Porakatu 2 - 35800 MÄNTTÄ - (03) 474 8188

© Refimex Machinery Oy 2019. All rights reserved. Site by Pelismo Oy / p+web®