ISO 9001 Kvalitet

Den viktigaste faktorn för en högklassig verksamhet är att kunderna är nöjda med våra produkter och tjänster. Vi eftersträvar alltid långvariga kundrelationer för att lära oss förstå och på bästa möjliga sätt tillgodose kundernas behov. Vi utvecklar vår maskinpark och know-how kontinuerligt för att alltid leverera högsta möjliga kvalitet till våra kunder. Refimex utvecklar bearbetningsverksamheten till våra kunders fördel.

Vi förbinder oss till att ständigt förbättra kvaliteten. Alla delar av vår verksamhet är certifierade enligt ISO 9001:2000. Produktkvaliteten och leveranssäkerheten uppfyller minst ISO 9001-kraven på alla organisationsnivåer.

Detta kvalitetstänkande omfattar varje enskild produkt, komponent och leverans.

Refimex Machinery Oy - Porakatu 2 - 35800 MÄNTTÄ - (03) 474 8188

© Refimex Machinery Oy 2019. All rights reserved. Site by Pelismo Oy / p+web®